Visie

“OP WEG NAAR EEN SPORTIEVE SAMENLEVING”

De Zederikse samenleving letterlijk (meer) in logo zibbeweging krijgen en binnen de gemeente komen tot een versterking en uitbreiding van het sporten en bewegen. Dit ter verbetering van het sport – en beweegaanbod binnen het onderwijs, de sociale cohesie in de verschillende dorpskernen, de gezonde leefstijl in de gemeente en vitale sportverenigingen.

Om bovenstaande te realiseren is er een samenwerking opgezet tussen de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang, de sportverenigingen en de zorgpartner(s) en worden er sportconsulenten en beweegcoaches ingezet.