Verslag 2e sportontmoeting

Beste sportaanbieder en andere geïnteresseerden,

Naar aanleiding van de tweede sportontmoeting die plaats vond op dinsdag 13 oktober j.l., geven wij u een kort verslag. Onderaan dit verslag kunt u tevens de gegeven presentaties terugvinden.
Team Zederik in Beweging heeft de avond ervaren als een positieve, opbouwende avond waarin concrete tips naar voren kwamen en nieuwe samenwerkingen steeds meer vorm kregen.  

Kort verslag Sportontmoeting

Actiepunten n.a.v. de 1e Sportontmoeting:

·         Leerling-prognoses: deze prognoses (ontwikkeling leerlingen basisonderwijs) voor de komende jaren zijn opvraagbaar voor geïnteresseerde sportaanbieders bij Zederik in Beweging (per mail)

·         De Pukkel Meerkerk: De luchtbehandeling heeft een onderhoudsbeurt gehad, maar de verenigingen ervaren nog steeds een muffe lucht. Afgesproken wordt dat sportconsulent Chris Boom in samenspraak met de verenigingen/gebruikers Jan Mijnster van de gemeente op de hoogte stelt als deze klachten blijven en/of de situatie verslechterd.

Update Zederik in Beweging
De afgelopen periode zijn er twee filmpjes gemaakt over Zederik in Beweging. Deze zijn via de volgende linkjes te bekijken:

Onderwijs en Jeugd: https://youtu.be/XxeSdkUYzgk

ZEDERIK IN BEWEGING onderwijs en jeugd
Zederik in Beweging

 

Senioren: https://youtu.be/5R2rBcbHkFQ

ZEDERIK IN BEWEGING senioren
Een impressie van de inzet en effecten van Seniorencoaches in Zederik en Molenwaard. O.a. in samenwerking met Present

Vooruitblik Nationale Sportweek (NSW)
In 2016 is de NSW in september. Om de activiteiten beter te spreiden en deelnemers de kans te geven om aan meerdere activiteiten deel te nemen zal de sportweek zeer waarschijnlijk een sportmaand worden. Een strippenkaart werd als mogelijke optie genoemd om deelnemers te stimuleren om bij meerdere verenigingen langs te gaan. Bij deelname aan meerdere activiteiten kan men bijvoorbeeld een leuke attentie ontvangen.

Per dorpskern kunnen sportaanbieders met ondersteuning van Zederik in Beweging met elkaar overleggen wanneer de activiteiten plaatsvinden, om overlap zoveel mogelijk te voorkomen. Esther van Dijk (VEK Lexmond) opperde als idee om bijvoorbeeld een sportdag in Lexmond te organiseren tijdens de Nationale Sportweek, waarbij de verenigingen in Lexmond samen een groot evenement organiseren voor de kinderen. Zo kunnen op één dagdeel meerdere activiteiten bezocht worden op hetzelfde sportcomplex.

Beursvloer Zederik
Tijdens de avond hebben we een presentatie gehad van de Beursvloer Zederik. Dit evenement biedt mooie kansen voor de verschillende sportaanbieders. Mocht u hier nog meer over willen weten, verwijzen wij u door naar:http://www.beursvloerzederik.nl/. De eerst volgende editie van de Beursvloer is op 10 maart 2016 in het Spant in Ameide.

Vrijwilligersbeleid
De aanwezige sportaanbieders hebben elkaar geïnspireerd met goede ideeën ten aanzien van vrijwilligersbeleid.

In de bijlagen onderaan de pagina vindt u deze tips & tricks. Tevens vindt u daar de presentaties over het uitbreiden van uw sportaanbod voor peuters/kleuters en senioren (60-plussers).

De verenigingen sv Meerkerk en vv Lekvogels hebben aangegeven interesse te hebben in een verdieping op het onderwerp vrijwilligersbeleid. Andere verenigingen die hier interesse hebben kunnen zich tot 1 november a.s. melden bij Zederik in Beweging. Daarna zal in onderling overleg een vervolgtraject plaatsvinden waarin er gericht beleid ontwikkeld wordt voor de deelnemende verenigingen.

Toekomstige onderwerpen Sportontmoeting
Wethouder Mulckhuijse gaf vanuit de gemeente aan dat er plannen zijn om een sportbeleid te gaan ontwikkelen. De sportaanbieders zijn van harte uitgenodigd om daar over mee te denken tijdens de komende Sportontmoeting.

Een ander onderwerp werd aangedragen door John Weijts van sv Meerkerk. Hij opperde om aandacht te besteden aan de begeleiding van jeugdleden met een rugzakje. Wij nemen de suggesties mee ter voorbereiding van de volgende Sportontmoeting in het voorjaar van 2016. Mochten er nog andere suggesties zijn, houden wij ons uiteraard aanbevolen.

Vanaf deze plaats bedanken wij nogmaals onze gastheer HSSC’61 en de diverse sprekers.

Samen bouwen we verder aan een sportieve Zederikse samenleving!

Sportieve groet,

Team Zederik in Beweging

Bijlagen

Presentatie peuters

Presentatie senioren

Tips en Tricks Vrijwilligersbeleid