Scholen

De sportconsulenten Roel, Julien en Indra zijn onder andere werkzaam binnen een aantal – bij het project aangesloten – basisscholen. Ze ondersteunen de groepsleerkrachten in het bewegingsonderwijs (de gymles), organiseren voor-, tussen- en naschoolse sportactiviteiten en helpen ze bij het organiseren van sportdagen/sportevenementen. Hieronder een overzicht van wat er allemaal wordt georganiseerd op de basisscholen.

Bewegingsmethode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’

basislessen bewegingsonderwijs

Op de basisscholen CBS Het Kompas (Lexmond) en SMDB Het Fundament (Nieuwland) is er vorig schooljaar een gestart gemaakt met de implementatie van de nieuwe en moderne bewegingsmethode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’. Sportconsulent Jurgen ondersteunt de groepsleerkrachten van beide scholen. De andere drie basisscholen binnen het project – Prinses Wilhelmina School (Lexmond), SMDB de Kandelaar (Ameide) en CBS de Rank (Meerkerk) – zijn dit schooljaar met dezelfde bewegingsmethode van start gegaan. Hier ondersteunt sportconsulent Chris bij de implementatie van de methode.

Middels deze methode is er voor de groepen 3 t/m 8 een verantwoord en kwalitatief hoogwaardig jaarprogramma bewegingsonderwijs ingevuld. Daarnaast is er door de scholen een website abonnement afgesloten, waarmee de basissopstellingen digitaal en in levende beelden zichtbaar zijn. Dit geeft duidelijkheid in hoe de bewegingsarrangementen en bewegingsvormen opgebouwd en uitgevoerd dienen te worden. Ook de andere scholen die aan dit project deelnemen zullen volgend schooljaar met deze methode van start gaan.

Uitleg van de methode
Per basisopstelling is er één beschrijving voor de groepen 3 t/m 8, middels de beschreven differentiatiemogelijkheden en niveaubeschrijvingen (vier tot tien niveaus voor elke bewegingssituatie) worden arrangementen en vormen opgebouwd van makkelijk naar moeilijk.

Elf van de veertien basisopstellingen beschrijven een les voor het werken in drie groepen en in vier groepen, waarbij spel en gymnastiek naast elkaar wordt aangeboden. De methode, wat een kleurenuitgave met ongeveer 2000 foto’s bevat, heeft plattegronden voor twee typen zalen met de klimramen aan de korte en lange kant van de zaal.
Verder zijn er zes buitenlessen, negen suggestielessen om het zelfstandig werken van kinderen in groepen te bevorderen en suggesties voor kinderen met overgewicht opgenomen.

Buitengym CBS Het Kompaskompas

Sportconsulent Roel heeft samen met het team van basisschool CBS Het Kompas het buitengym opgestart.
Elke dinsdagmiddag ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een kwartier lang een beweegvorm in het kader van sport en spel (zie foto). De groepen 1-2 doen dit een half uur.

Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.

 

Pauzesport SMDB Het Fundament

Sportconsupauzesport fundament 2lent Roel zet op basisschool SMDB Het Fundament pauzesport uit (zie foto). Elke dinsdagmorgen van 10.15 – 10.30 uur kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan de aangeboden beweegactiviteiten. Deze activiteiten hebben een sport en spel karakter, waarin met name aandacht wordt besteed aan vormen uit de leerlijnen tik – en doelspelen, mikken, springen etc.

Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.