Samen Sterk

Zederik in Beweging is op zoek naar samenwerkingsverbanden met de sportaanbieders uit de gemeente Zederik. Samen met jullie willen wij zorgen voor een nog sportievere samenleving in de gemeente Zederik! 

Er zijn verschillende manieren waarop samenwerking mogelijk is.

 • Een clinic tijdens vakantieactiviteiten.
 • Promotie voor sport- en beweegactiviteiten.
 • Zederik in Beweging als verbinding tussen de vereniging en de scholen.
 • Trainers voor de klas. Geef een clinic tijdens de gymlessen.
 • Vereniging als onderdeel binnen het beweeguur op de BSO.
 • Zederik in Beweging als bevordering in de samenwerking tussen verenigingen.
 • Creëren van nieuw beweegaanbod voor specifieke doelgroepen (peuters/kleuters, ouderen, mensen met een beperking).
 • Vereniging in samenwerking met AV-zorggroep.
 • Hulp/advies bij het opstellen van verenigingsbeleid.
 • Werving en behoud van vrijwilligers.
 • Deskundigheidsbevordering.

Er zijn al verschillende geslaagde acties voortgekomen uit de verschillende samenwerkingen met de verenigingen. Zoals de koningsspelen, de vakantieactiviteiten in de meivakantie en natuurlijk de Nationale Sportweek.

Wilt u of uw vereniging ook in contact komen met Zederik in Beweging. Stuur dan een mail naar info@zederikinbeweging.nl