Pauzesport SMDB Het Fundament

Pauzesport SMDB Het Fundament
pauzesport fundament 2
Sportconsulent Jurgen zet op basisschool SMDB Het Fundament pauzesport uit (zie foto). Elke dinsdagmorgen van 10.15 – 10.30 uur kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan de aangeboden beweegactiviteiten. Deze activiteiten hebben een sport en spel karakter, waarin met name aandacht wordt besteed aan vormen uit de leerlijnen tik – en doelspelen, mikken, springen etc.

Ook hiervan maakt sportconsulent Jurgen beweegkaarten.
Deze beweegkaarten komen in een kaartenbak, hiermee wordt getracht de kinderen te stimuleren in pauzes te bewegen. Deze kaarten bevatten een tekstuitleg en een organisatietekening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen zelf een greep doen naar de beweegkaarten en samen met andere kinderen beweegactiviteiten kunnen opstarten en op gang kunnen houden. Groepsleerkrachten en de sportconsulent zullen dan in de begeleidende rol zittenpauzesport fundament.

Er wordt enthousiast deelgenomen aan de aangeboden beweegvormen. De kinderen vinden het leuk, het is tevens een ontspannend moment. De zinnen worden even verzet.