Partners

Negen                                                                    Negen

Gemeente Zederik                                              logo-gemeente-zederik (2)

Openbare Basisschool                                 logo pws
De PWS is een openbare basisschool met als motto: ‘Leren van en met elkaar’!
Op de PWS worden alle kinderen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De kinderen worden door professionals gestimuleerd om te groeien, te exploreren, te onderzoeken en te experimenteren. Kinderen worden uitgedaagd om ‘beter te worden dan zichzelf’.
De PWS is gericht op het halen van optimaal leerrendement, gericht op toekomstgerichte vaardigheden die we nodig hebben in ons leven. De PWS haalt het maximale uit jezelf, is meer dan leren alleen en levert maatwerk!
Maar het allerbelangrijkste is: kinderen vinden het vooral heel leuk op de PWS!

Openbare Basisschool ‘De Springplank’                                obsdespringplank

Basisschool de Springplank is een openbare school gelegen in Meerkerk. Het belangrijkste uitgangspunt van de school is, simpel gezegd, dat kinderen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Ze vinden het heel belangrijk om de kinderen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dát is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière. Ze werken ook aan een goede sfeer in de groepen en willen ieder kind tegemoet komen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Op onze school gelden de waarden en normen binnen onze samenleving als uitgangspunten.

Openbare Basisschool ‘Hendrik van Brederode’               hvblogo

Hendrik van Brederode is een openbare basisschool en ligt in Ameide. De school staat voor veelzijdig onderwijs bieden, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking ertoe leiden dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het motto: “leren doe je met en van elkaar”.

Ze staan voor de volgende 5 kernwaarden:

 • HvB = persoonlijk en passend onderwijs
 • HvB = leren van en met elkaar
 • HvB = voor én met uw kind
 • HvB = (veel) meer dan leren alleen
 • HvB = ruimte voor ieder kind

School met de Bijbel ‘De Kandelaar’                logo de kandelaar
Basisschool ‘De Kandelaar’ is een christelijke basisschool in het mooie Ameide
Onze slogan is: ‘Een school waar je je thuis voelt’. De Kandelaar wil een school zijn waar zowel kinderen, als ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Dit doen we door ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van het kind, de ouders en de leerkrachten. Naast alle vakken is er ook aandacht voor spel en beweging. We beschikken over een ruim plein met veel speel- en spel
mogelijkheden en twee mooie sportzalen in het dorp.

School met de Bijbel ‘Het Fundament’             Logo het Fundament

 

Basisschool Het Fundament is een christelijke basisschool in Nieuwland. Ze staan voor de volgende uitgangspunten:

1. Ze willen het onderwijs zo inrichten dat we elk kind voldoende aandacht kunnen geven.

2. Ze vinden het belangrijk dat kinderen op school zoveel mogelijk zelfstandig en verantwoordelijk functioneren.

3. Ze willen de kinderen stimuleren positief in het leven te staan.

4. Ze willen de kinderen eerbied meegeven voor natuur en milieu.

5. Vanuit levensbeschouwelijke oriëntatie streven ze na dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol met elkaar omgaan.

 

SMDBHB

1. Identiteit van de school
2. Goed, eigentijds en uitdagend onderwijs
3. Vorming tot respectvolle en zelfstandige burgers
4. Een goede sfeer en een fijn werkklimaat op school
5. Aandacht en zorg voor elkaar.

 

 Eben-Haëzerschool Leerbroek 

 

 • aan het Woord van God verbonden zijn en dat uitdragen;
 • betrokken zijn op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van personeel en leerlingen;
 • met elkaar onderwijs van goede kwaliteit tot stand brengen;
 • vertrouwen geven en krijgen en verantwoordelijkheid dragen;
 • ruimte hebben om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten.

 

 

CBS ‘Het Kompas’                                            logo het kompas
CBS Het Kompas is een christelijke basisschool in Lexmond. Op de school besteden we aandacht aan het samenwerken van leerlingen. Sport is een mooi middel om samen te werken en gebruik te maken van elkaars talenten. Zo is er een bewegingskwartier, waarbij we samen spelen en ontwikkelen. De leerlingen doen graag mee met sporttoernooien en kunnen zich daarvoor inschrijven. We hebben ook gym in de sporthal en daar krijgen we lessen van de leerkracht en sportleraar, die altijd weer nieuwe en uitdagende lessen bedenkt. En als we niet bewegen, dan gaan we weer rekenen, lezen, computerwerk doen enz. Zo blijft het afwisselend op CBS Het Kompas!

CBS ‘De Rank’                                                  Logo de Rank

 

CBS De Rank is een christelijke basisschool in Meerkerk. De Rank is een Christelijke school met warmte, openheid, respect en belangstelling voor elkaar. Op de school mag ieder kind zijn wie het is . Ze streven er naar onderwijs te geven waarbinnen de kinderen kunnen groeien en zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen die zich bewust zijn van hun talenten.

Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:

 • relatie
 • vernieuwing en kwaliteit
 • veiligheid en structuur
 • goede sfeer
 • uitgaan van onderwijsbehoeften

 

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland    logo SKCN

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) biedt unieke expertise in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Onder begeleiding van professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers of gastouders kunnen kinderen zicht optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving.
U kunt terecht bij een van onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang locaties of gastouders. De bso’s in Zederik werken intensief samen met de sportconsulenten van Zederik in Beweging.

Graag vertellen wij u vrijblijvend over de opvangmogelijkheden voor uw kind en wat u van ons kunt verwachten. Kom gerust een keer kijken of laat uw kind een dagdeel meedraaien.
Wij heten u van harte welkom op een van onze locaties!

 Present                                                                

Present vindt bewegen van wezenlijk belang voor kwaliteit van leven.
Aangetoond is uit onderzoek dat over het algemeen ouderen die in een verzorgingshuis wonen, te weinig bewegen en de activiteit van de bewoners hoog is. Wij willen hier graag iets aan doen.

Bewegen geeft gezondheidswinst, zowel fysiek als mentaal, door bewegen komt men in contact met anderen en blijft men langer zelfstandig. Om dit goed gestalte te geven zijn twee beweegcoaches actief, Annika en Henrieke, zowel binnen Open Vensters maar ook met inwoners in de wijk in Zederik. Zij geven workshops, ondersteunen de verzorging in het stimuleren van bewegen en zoeken de verbinding met scholen en sportverenigingen en kijken hoe er meer en betere beweegactiviteiten kunnen worden opgezet. Hierdoor zijn er al tal van activiteiten voor de ouderen doelgroep gerealiseerd.

De regeling buurtsportcoach maakt dit mooie werk mogelijk!

This form does not exist