Motorische Remedial Teaching op het Fundament

Motorische Remedial Teaching (MRT)mrt
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Het richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Op het gebied van de motoriek bieden niet alle scholen in Nederland extra zorg.

MRT is een vorm van zorgverbreding. Als algemene zorgverbredende maatregelen, zoals extra zorg in de les bewegingsonderwijs en bij het spelen op het schoolplein, te weinig effect hebben gehad, kan gekozen worden voor een vorm waarin extra onderwijstijd wordt besteed aan deze kinderen. Er wordt extra lestijd gecreëerd om deze kinderen te helpen in hun bewegingsontwikkeling.

Afgelopen schooljaar hefundamenteft Zederik in Beweging bij de kleutergroepen van basisschool Het Fundament een start gemaakt met MRT. Sportconsulent Jurgen heeft aan de hand van een ondergeschikte test motorische vaardigheden afgenomen en de groepsleerkrachten voorzien van een groepsoverzicht met het actuele ontwikkelingsniveau per kind. Dit schooljaar wordt er wederom voor deze opzet gekozen en wordt er gekeken of er remedieertrajecten weggezet kunnen worden voor kinderen die deze extra zorg goed kunnen gebruiken.