Geen categorie

Coronavirus en sport

Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus nieuwe maatregelen opgesteld. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. De per 14 oktober ingestelde nieuwe maatregelen vindt je hieronder:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Wij adviseren een ieder deze regels te handhaven, het is in ieders belang, jong en oud! Wees verstandig en blijf gezond.

Vragen over de nieuwe maatregelen? Neem contact op met team Zederik in Beweging via 06-22810286

Gemeente Vijfheerenlanden vanaf nu officieel Doortrapgemeente

Senioren uit Vijfheerenlanden blijven Doortrappen. Doortrappen is een landelijk initiatief, dat in de gemeente Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd door o.a Zederik in Beweging in samenwerking met Team Sportservice en de provincie Utrecht.  

Veiliger fietsen tot je 100ste. Dat kan vanaf nu ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Op donderdag 17 september kwamen 15 senioren af op de informatiebijeenkomst Veilig en Fit blijven trappen in Ameide. Tijdens deze bijeenkomst is het landelijk initiatief van Doortrappen toegelicht. Net als het belang om langer veilig mobiel te blijven. Regionaal wordt dit door Zederik in Beweging, in samenwerking met Team Sportservice en de provincie Utrecht, verder opgepakt.

De aftrap

Wethouder Marcel Verweij, betrokken bij WMO en volksgezondheid, gaf de aftrap. “In onze gemeente zijn er veel senioren. En één ding weten we zeker: het worden er alsmaar meer. Wij willen ervoor zorgen dat ze goed kunnen blijven meedoen. Als ze blijven fietsen, blijven ze vitaal en blijven ze anderen ontmoeten. Daarom steunen wij dit project van harte. Op naar het vervolg!” Wethouder Verweij ontving van Chantal Kronenburg (Verkeersveiligheid en Gedrag Provincie Utrecht) het certificaat Doortrappen en zijn daarmee officieel een Doortrap gemeente geworden.

Zo lang mogelijk blijven fietsen

Beweegcoach Stan (Zederik in Beweging): “Wanneer mensen ouder worden, pakken ze steeds minder de fiets. Aan de hand van verschillende tips, maatregelen en oplossingen zorgen we ervoor dat senioren veilig én met plezier op hun fiets blijven stappen. Hierdoor blijven ze langer fit, vitaal en zelfstandig. Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen. Maar ze zijn kwetsbaar in het verkeer. Met het programma Doortrappen hebben we de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.”

Het vervolg

Op donderdag ochtend 1, 8 en 15 oktober worden er in De Hoven in Ameide vervolgtrainingen aangeboden. Tijdens de trainingen wordt theoretisch ingegaan op de (nieuwe) verkeersregels, de dode hoek en gaan deelnemers actief aan de slag met een fietsparcours en remproef waarbij o.a. behendigheid wordt getraind. Maar ook het soepel houden van de spieren en gewrichten komt aan bod.

Doortrappen in de provincie Utrecht

Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het Ministerie van I&W, heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Om dat te bereiken worden in gemeenten diverse Doortrappenactiviteiten georganiseerd. De provincie Utrecht ontzorgt gemeenten bij de uitvoering van deze activiteiten en ziet graag dat andere Utrechtse gemeenten ook meedoen. Bij interesse kunnen zij contact opnemen met Chantal Kronenburg via chantal.kronenburg@provincie-utrecht.nl.

Meer weten over Doortrap activiteiten in de gemeente Vijfheerenlanden of de vervolgtrainingen? Neem contact op met Stan de Groot via info@zederikinbeweging.nl of 06 228 102 86.

Informatie sport- en beweegaanbieders tijdens corona

Het Sportprotocol verantwoord sporten: info voor alle leeftijden is met de grootste zorg samengesteld in een bijzondere korte periode. De opstellers zijn NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM. Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseren wij om het protocol te volgen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere of aanvullende  afspraken maken. Neem voor meer informatie over lokale afspraken contact op met een van de beweegcoaches van Zederik in Beweging via info@zederikinbeweging.nl.     

Naast de formele ‘spelregels’ binnen de kaders van de noodverordening en de RIVM-richtlijnen gaat het vooral om lokaal maatwerk en lokale verantwoordelijkheid. Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print. Je download het pakket hier.

Bewegingsonderwijs 2.0

Met het openstellen van de scholen en de fysieke lessen te volgen, is het voor veel scholen ook weer kijken naar de gymlessen. Vanwege de huidige maatregelen is het niet mogelijk om de gymlessen in de gymzaal/sporthal te geven. Om er voor te zorgen dat leerlingen toch een alternatieve vorm van bewegingsonderwijs krijgen, heeft het KVLO een protocol opgesteld om gymlessen buiten te geven. Wel attendeert het KVLO er op dat indien er geen geschikte buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is, dan worden er in een binnen-accommodatie alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het KVLO biedt drie documenten aan ter informatie:

 • Werkwijze bewegingsonderwijs, klik hier
 • Veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier
 • Een schematisch overzicht van de PO-leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden, klik hier voor het overzicht

Steunmaatregelen in Corona tijd

De corona maatregelen gelden al voor een langere periode, organisaties, zelfstandigen maar ook sportverenigingen ondervinden hiervan veel hinder. Met name op financieel vlak zijn het zware tijden voor veel bedrijven en organisaties. Om ondernemers maar ook sportverenigingen te ondersteunen in deze tijd zijn er tal van steunmaatregelen waar organisaties en sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Zo zet het NOC*NSF vier á vijf miljoen euro opzij en heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ geopend. Nog niet op de hoogte van alle regelingen of benieuwd naar de maatregelen? Kijk dan hier voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Meer informatie

Mochten er nog vragen zijn of heb je als vereniging behoefte aan individuele ondersteuning? Neem dan gerust contact op met een van de beweegcoaches van Zederik in Beweging via info@zederikinbeweging.nl.  

Belang van de beenspieren

Ooit gehoord van sarcopenie? Dit is het verlies van kracht bij het ouder worden. Iedereen krijgt er mee te maken. Het gaat zo geleidelijk dat u het in eerste instantie niet merkt. Dat maakt het verraderlijk. Voldoende beweging kan daar een stokje voor steken. Door meer te bewegen, kunt u vallen voorkomen én mogelijk langer zelfstandig wonen. Beweegcoach Henrieke vertelt hoe.

1 miljoen valongelukken per jaar

“Naarmate we ouder worden, neemt de spiercoördinatieaf. We kunnen minder kracht op de beenspieren zetten. Dat vergroot de kans op vallen. Het kan leiden tot botbreuken, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis of zelfs in het ergste geval: sterfte”, aldus Henrieke. Vallen is de nummer één oorzaak van overlijden door een ongeval bij mensen boven de 65 jaar. Het jaarlijks aantal geregistreerde valpartijen bij 65-plussers is in Nederland meer dan één miljoen. “Dit probleem wordt alsmaar groter aangezien het aantal senioren de komende jaren flink toeneemt. Gelukkig kunnen ze er van alles aan doen om een val te voorkomen.”

Sterker en gespierder

Zoals krachttraining. Krachttraining kan sarcopenie (krachtverlies bij het ouder worden), remmen of zelfs omkeren en daarmee een val voorkomen. Met name het trainen van de beenkracht is daarbij erg belangrijk. Krachttraining maakt sterker en gespierder. Henrieke vervolgt: “Bij krachttraining hoef je niet direct te denken aan zware halters en gewichten. Vanuit thuis kunt u al een heleboel. Sta eens op uit een stoel en ga weer zitten. Doe dit een aantal keer. Houd uw benen om en om een paar seconden gestrekt als u zit. Ga eens op uw tenen staan en dan op uw hakken. Of stap eens naar voor, achter, links en rechts uit als u staat. Probeer het maar eens! Iedereen kan op zijn of haar manier of niveau vooruitgang boeken. Je voelt je beter zowel fysiek als mentaal.”

Vragen over valpreventie of hulp nodig?

We delen de beweegtips- en oefeningen op de website www.zederikinbeweging.nl en Facebook @ZederikinBeweging. Op YouTube vindt u ook beweegvideo’s. Wilt u meer bewegen, maar weet u niet zo goed hoe? Neem contact op met beweegcoach Henrieke via info@zederikinbeweging.nl of  06-22810286. Ze helpt u graag!

Bewegen hoeft niet moeilijk te zijn

Honderdvijftig minuten matig intensief bewegen én twee keer in de week krachttraining. Dat is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers. “Toch voldoen veel ouderen er niet aan”, vertelt beweegcoach Henrieke. Ook thuis kunt u deze norm halen. De beweegcoach helpt u op weg.

Iedereen is anders

Voldoende beweging is een van de beste manieren om een goede gezondheid te krijgen én te houden. Maar wat is matig intensief bewegen precies? “Sommigen zullen wandelen, fietsen of zwemmen noemen, maar matig intensief bewegen is voor iedereen anders. Voor de een is het de wandeling van de supermarkt naar huis en voor de ander is het een flink stuk doorstappen. Daarom leggen we het uit als bewegen waarbij de hartslag omhoog gaat, u het warmer krijgt, u transpireert en uw ademhaling versnelt.”

Het hoeft niet moeilijk te zijn

Bewegen hoeft niet moeilijk te zijn. Dat laat onze beweegcoach zien met de beweegvideo van deze week. “Met de Kozakkendans traint u uw spierkracht van armen en benen, uw balans en uw coördinatie. Ook prikkelt u uw hersenen. Met deze dans vervult u dus in één klap twee aanbevelingen van de beweegnorm: zowel het matig intensief bewegen als krachttraining. Wanneer u deze oefening regelmatig uitvoert, merkt u snel dat u sterker wordt.”

Beweegtip van beweegcoach Henrieke

Wanneer het niet lukt om een training van een half uur te doen, knip het dan op in blokken van drie keer tien minuten.

Bewegen goed voor de hersenen

Beweging houdt niet alleen het lichaam in conditie, maar ook het brein. “Door te bewegen, ontwikkelen hersenen nieuwe én onderhouden ze oude verbindingen. Daarnaast heeft bewegen een positief effect op het voorkomen of uitstellen van dementie”, vertelt beweegcoach Henrieke.

Positief effect op dementie

In Europa heeft zo’n 20% van de gevallen van Alzheimer te maken met te weinig lichamelijke activiteit. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat bewegen een positief effect heeft op het voorkomen of uitstellen van dementie. Daarnaast heeft het een positief effect op risicofactoren van dementie, zoals diabetes, hoge bloeddruk, obesitas, vaataandoeningen en ontstekingen. Beweging zet de hersenen aan het werk. Door beweging ontwikkelt het brein nieuwe en onderhoudt het de oude verbindingen. Het verbetert ook de doorbloeding. “De kleinste bewegingen, zoals op eten kauwen, stimuleren al het brein. Dat is met name belangrijk voor mensen die niet meer kunnen lopen en weinig bewegen. Bewegen heeft een positieve invloed op de frontale hersenkwab; het ‘huis’ van de cognitie.”

Extra beweging

Onze beweegcoaches gaan langs bij verschillende woon- en zorgcentra om meer beweging te stimuleren. “Bij sommigen zie je dat door te bewegen de onrust afneemt. Daarnaast zorgt het voor een betere nachtrust. Tijdens de bewegingslessen besteden we veel aandacht aan het brein. We doen geheugenspelletjes en combineren dit met bewegingen. Zo prikkelen we het lichaam en de hersenen. Maar het is vooral leuk én gezellig.”

Op verbeeldingsreis

Ook stimuleren de beweegcoaches mensen om thuis in beweging te komen. “Ook binnen kunt u genoeg beweegoefeningen doen. Maak het nog leuker door uw verbeelding erbij te gebruiken. Sta op en stap op de plaats. We gaan nu verbeelden dat we ergens wandelen. Denk terug aan geluiden, objecten, geuren en sensaties die u ziet, hoort en ruikt. Hier een voorbeeld: We gaan samen wandelen in uw woonplaats. We lopen uw woning uit. Hoe opent de deur? Gaat hij zwaar van het slot of heeft u hem altijd open staan? We lopen door de tuin. Is dit een grote tuin? Wat ligt er op de grond; zand of tegels? Of misschien wel kiezelstenen? Als u loopt, wat hoort u onder uw voeten? Ruiken de planten of het gras lekker? Het zonnetje schijnt, heerlijk. De vogels fluiten. Welke kant wilt u op? Kies maar en verbeeld dat we daar heen lopen! Wat komen we onderweg allemaal tegen? Doe regelmatig van dit soort oefeningen en laat u verrassen door wat uw hersenen allemaal opslaan. U bepaalt zelf uw reis!”

Doe mee met de Vitaal Verenigen Sportquiz met topsporters in hoofdrol

Vanwege de coronamaatregelen moesten we onze hun sportdeuren en -velden gesloten houden. Veel leden zitten nog altijd thuis en moeten onze club lange tijd missen. Daar moet verandering in komen volgens de verenigingsondersteuner van Zederik in Beweging. “We hebben samen met veel bekende (oud)topsporters de Vitaal Verenigen Sportquiz ontwikkeld. Vrijdag 15 mei is het zover en wordt de sportkennis van sportend Nederland op de proef gesteld”, vertelt verenigingsondersteuner Ike.

Sporten verbindt, ook nu

De sportparken in Nederland liggen er verlaten bij. Gelukkig mogen kinderen alweer buiten gaan trainen. Toch kunnen nog veel leden niet bij hun club terecht. “Het geduld van de mensen wordt behoorlijk op de proef gesteld in deze tijd. Sporten verbindt, maar juist nu mogen we elkaar niet opzoeken of samen sporten bij de club”, vertelt Ike. De Vitaal Verenigen Sportquiz brengt daar verandering in. “Met de sportquiz hopen we de leden van verenigingen betrokken te houden bij hun club en het ‘winelement’ een beetje terug te brengen.”

Bekende (oud)sporters doen mee

De quiz bestaat uit veel sportvragen in het thema Olympische Spelen. De vragen in de quiz worden gesteld door bekende (oud)topsporters zoals, Nouchka Fontijn, Pol van Boekel en Demi Schuurs. Iedereen kan online meedoen met de quiz via Kahoot. En er zijn prijzen te winnen, zowel voor de club als voor jezelf.

Doe mee

Wie mag zich de beste sportkenner van gemeente Vijfherenlanden noemen? Daar komen we op vrijdag 15 mei achter. De quiz start om 19:30 uur. Ga voor meer informatie en hoe mee te doen naar www.vitaalverenigen.nl/vitaal-verenigen-sportquiz.

Bewegen en muziek

Naarmate je ouder wordt, krijg je te maken met krachtverlies. “Daarom is het zo belangrijk om te blijven bewegen en krachtoefeningen te doen. Dansen is een laagdrempelige vorm van bewegen. Iedereen kan meedoen! Het is niet alleen leuk, je haalt er ook herinneringen mee op én het brengt een gesprek op gang.”

Herinneringen

Iedereen kent wel een liedje of muziekstuk dat bijzondere emoties oproept. Herinneringen aan een mooie vakantie, een bruiloft of een nummer van jou en je partner. Muziek doet iets met mensen. Dit geldt ook voor bewegen. Het maakt een stofje aan dat een gelukkig gevoel geeft. “Voor ouderen is het vaak aangenaam om muziek en bewegen met elkaar te combineren. Het brengt een bepaalde sfeer en dat zorgt voor een leuke activiteit. Naast dat muziek tijdens het bewegen een stimulans kan geven, kan het ook bijdragen om een gesprek op gang te brengen. Zeker wanneer je muziek afspeelt van een bepaalde periode. Daarnaast kan muziek ook bijdragen aan een betere nachtrust. Kies in dat geval voor rustige muziek.”

Muziek verbindt

Onze beweegcoaches combineren bewegen en muziek met regelmaat. Denk aan beweegactiviteiten op muziek of een Silent Disco voor senioren. “Iedereen beleeft muziek op zijn of haar eigen manier. De een zingt en danst erop los. Terwijl een ander geniet in stilte. Muziek verbindt en dat is duidelijk merkbaar. Mensen bewegen enthousiaster mee als er muziek op staat. Het zijn fantastische momenten.”

Vragen over bewegen

We delen de beweegtips- en oefeningen op de website www.zederikinbeweging.nl en Facebook @ZederikinBeweging. Op YouTube vindt u ook beweegvideo’s. Wilt u meer bewegen, maar weet u niet zo goed hoe? Neem contact op met beweegcoach Stan via info@zederikinbeweging.nl of  06-22810286. Hij helpt u graag!

Beweegbingo

Helaas kunnen we koningsdag dit jaar niet gezamenlijk vieren. Erg jammer, maar wij hebben iets leuks bedacht! Tijdens de koningsweek kun je aan de slag met een beweegbingo. Deze actieve bingo hebben de beweegcoaches ontwikkelt, zodat iedereen op een leuke manier in beweging kan komen.

Beweeg je mee?

Tijdens deze speciale bingo is het niet alleen de bedoeling om je kaart vol te krijgen, maar ook dat je de beweegopdracht goed uitvoert. Ieder cijfer is gekoppeld aan een leuke beweegopdracht. Staat het cijfer op jouw kaart? Dan is het tijd om in beweging te komen!

Klik hieronder op de link om te bekijken hoe het spel thuis gespeeld kan worden. Ook de bingokaarten kun je hieronder vinden! Veel beweegplezier!

Bewegen is nu net zo belangrijk als binnen blijven

De Beweegcoaches brengen op diverse manieren jong- en oud in beweging. “Thuisblijven betekent namelijk niet stil zitten. Bewegen is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Het is nu net zo belangrijk als binnen blijven.”

De sportclubs en verenigingen zijn gesloten en het advies is om zo min mogelijk de deur uit te gaan. Dat is de afgelopen periode het advies geweest en duurt naar alle waarschijnlijkheid nog langer. De wandeling van de slaapkamer naar de tuin is niet genoeg. Verschillende mensen, zoals Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie) bekend van zijn televisie programma’s, benadrukken het belang van bewegen. “Niet alleen handen wassen is belangrijk; maar ook juist het belang van bewegen.” Bewegen is belangrijk voor het afweersysteem en onze mentale gezondheid.

Bewegen zorgt voor geluksgevoel

De beweegcoaches brengen jong- en oud op diverse manieren in beweging. Naast het belang van bewegen voor onze fysieke gezondheid, is het ook erg belangrijk voor onze mentale gezondheid. “Inwoners kunnen zich down voelen door gebrek aan sociaal contact of door al het nieuws rondom het coronavirus. Juist dan is het van belang om te gaan bewegen. Door te bewegen komen er verschillende stofjes vrij. Eén van die stofjes is dopamine, dit zorgt voor een geluksgevoel.”

Bewegen op afstand

Zo organiseert Zederik in Beweging wekelijks ‘live thuisgymlessen’ voor de basisschooljeugd. Ook met zorgpartners proberen ze die doelgrepen te blijven activeren op afstand. Er worden beweegfilmpjes gemaakt en beweeglessen via een live stream of vanaf het balkon gegeven. “Op deze manier proberen we ook hen in deze tijd het plezier in bewegen te laten ervaren.”

Vragen of hulp nodig?

We delen de beweegtips- en oefeningen op de website www.zederikinbeweging.nl en Facebook @ZederikinBeweging. Op YouTube vindt u ook beweegvideo’s. Wilt u meer bewegen, maar weet u niet zo goed hoe? Neem contact op met beweegcoach Stan via info@zederikinbeweging.nl of  06-22810286. Hij helpt u graag!