Buitengym CBS Het Kompas

Buitengym CBS Het Kompas

Sportconsulent Jurgen heeft samen met het team van basisschool CBS Het Kompas het buitengym opgestart.
Elke dinsdagmiddag ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een kwartier lang een beweegvorm in het kader van sport en spel (zie foto). De groepen 1-2 doen dit een half uur.                                                  kompas

Op het grote en kleine schoolplein van de school worden vier verschillende beweegvormen weggezet, een klas wordt opgedeeld in vier groepjes en worden vervolgens ingedeeld bij een bepaalde beweegvorm. Deze beweegvorm voeren de kinderen een kwartier lang uit. De beweegvormen staan vier weken achtereen centraal, zodat de kinderen in een vierweekse cyclus alle vormen hebben uitgevoerd.

Voor elke beweegvorm heeft sportconsulent Jurgen voor de groepsleerkrachten een beweegkaart gemaakt. Deze beweegkaarten bevat een tekstuitleg en een organisatietekening, specifiek gemaakt op de plaats en de mogelijkheden van het plein van de school. De leerkrachten leggen de vormen uit in de klas, vervolgens gaan de kinderen buiten aan de slag. Zowel groepsleerkracht als de sportconsulent begeleiden de beweegvormen, de kinderen zijn dikwijls ook zelfregulerend bezig.kompas 2