Zederik in Beweging

Super actief en gezond! Het enthousiaste team van Zederik in Beweging zet zich elke dag in om jong en oud in beweging te brengen. Bewegen is gezond, maar vooral heel leuk! Samen met Ben Bizzie, scholen, zorgcentra en verenigingen zorgen we voor een super gezond Vijfheerenlanden!