Onderwijs, sport buurt en zorg samenbrengen

Dat is wat we willen bereiken met Zederik in Beweging. Bijvoorbeeld door het combineren van beweegactiviteiten voor ouderen met de gymles van onze jongste inwoners. Daarnaast willen we het bestaande beweegaanbod in onze regio verbeteren en zorgen dat er nóg meer aanbod komt. Alles om met zijn allen lekker in beweging te komen!